اطلاعات تماس

ایران - 'گیلان -آستارا

01344864173

info@mizbaniweb.com

Get Started

عنوان شغلی

بازیابی عینی بازارهای مستقل به جای محصولات در سطح شرکت. به‌طور منحصربه‌فرد، بهترین اشتراک‌گذاری ذهنی را از طریق سوله‌های تطبیقی کم‌رنگ می‌کند. محتوای متن باز وظیفه موازی یکپارچه بدون فناوری مکش منابع است.

توانایی ها
مهارت و تجربه
مهارت خاص